Parempaa ilmanlaatua ja asumisviihtyvyyttä

PLV Oy on asuin- liike ja toimistotilojen ilmastointijärjestelmien kokonaistoimittaja. Toimittaa laadukkaat lämmöntalteenottojärjestelmät, poistoilmajärjestelmät sekä ilmanvaihdon jäähdytysratkaisut, sekä niihin liittyvän teknologian asiantuntemuksella ja valmiiksi säädettynä.

10 vinkkiä ilmastoinnin suunnitteluun

Hyvän ilmanvaihdon huomaa siitä, että sitä ei huomaa. Huomaamattomasti toimiva ilmanvaihtojärjestelmä edellyttää huolellista suunnittelua, jossa huomioidaan rakennuksen ominaisuudet, käyttäjät ja käyttötarkoitus. Hyvä ilmanvaihto on hiljainen, energiaa säästävä ja pitää huoneilman raikkaana kaikissa tilanteissa.

1. Palkkaa suunnittelun ammattilainen

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan myönnetyn luvan, sekä rakentamista koskevien säännösten mukaisesti.  Remontoitaessa vanhaa suunnittelun merkitys korostuu entisestään, jotta ilmanvaihto saadaan huomaamattomaksi osaksi vanhaa rakennusta.

2. Oikean kokoinen ilmanvaihtolaite

IV-konetta valittaessa oleellista on mitoittaa kone kodin tarpeiden mukaiseksi. IV-koneen on normaalioloissa pystyttävä vaihtamaan asunnon laskennallinen ilmatilavuus kerran kahdessa tunnissa noin puolella teholla. Näin varmistetaan, että tarvittaessa ilmanvaihtoa pystyy tehostamaan ja energiansäästämiseksi on hyvä, että ilmanvaihtoa pystyy myös pienentämään, esim. asunnon jäädessä tyhjilleen. Ulkoilmavirran mitoituksen lähtökohtana tulee pääsääntöisesti käyttää henkilömäärää.

3. Koneen automatiikka

On järkevää säätää ilmanvaihtoa tarpeen mukaan, jotta järjestelmä kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa. Ilmanvaihdon ohjaukseen on tarjolla useita vaihtoehtoja käsisäädöstä täysin automaattiseen ilmanvaihtoon. Kosteus- ja hiilidioksidiantureiden avulla saadaan aikaan älykäs kotona/poissa/tehostus-automatiikka, jolloin ilmanvaihdon määrää säädetään ilmanlaatuun, eli kulloiseenkin kosteus- ja hiilidioksidikuormaan perustuen.

4. Koneen lämmöntalteenottokyky

IV-koneen tärkein ominaisuus on lämmöntalteenottokyky. Parhaana mittarina tässä on vuosihyötysuhde. Vuosihyötysuhteella on suuri merkitys rakennuksen E-lukuun ja todelliseen energiankulutukseen.

5. Ilmanvaihtokoneen sijoitus

IV-kone tulee sijoittaa lämpimään, vähintään +10 C -asteiseen sisätilaan. Koneen sijainti on hyvä, kun ääni ei häiritse ja huolto on helppoa. Suodattimien vaihto ja tehokkaiden lämmöntalteenottokennojen puhdistus vaativat tilaa. Hyviä sijoituspaikkoja ovat tekninen tila, lämmin varasto tai kodinhoitohuone.

6. Ilmanvaihtokanavistot

IV-kanavisto kannattaa rakentaa mahdollisimman lyhyeksi. Pitkä ja monimutkainen kanavisto on kallis ja kostautuu SFP-luvussa ja äänitasossa.  On hyvä, jos kanavisto voidaan asentaa lämpimiin sisätiloihin. Alaslaskut, välipohjat, kotelot ja väliseinät ovat hyviä ilmanvaihtokanavan reittejä.

7. Ulkoilmakanavan asennuspaikka

Seinään tai räystään alle sijoitettava raitisilmasäleikkö tulee sijoittaa talon viileämmälle puolelle varjoon, jotta kesällä aurinko ei kuumenna sisälle tulevaa ilmaa. Tuloilmaa ei kannata johtaa sisälle myöskään pölyävän kadun puolelta. Jäteilma puolestaan johdetaan yleensä katolle.

8. Ilman kierto

Jotta ilma pääsee kiertämään asunnossa, varmistetaan sen kulkureitit, esimerkiksi jättämällä kynnykset pois ovien alta. Vaihtoehtoisesti oviin tai seiniin voidaan tehdä ilma-aukot. Kun ilmanvaihto on asianmukaisesti toteutettu, ikkunatuuletus ei ole tarpeellista. Paras ilmanlaatu savutetaan, kun tuloilma johdetaan  puhtaimpiin tiloihin esim. makuuhuoneisiin, joista se virtaa keittiöön ja märkätiloihin ja niihin sijoitettujen poistoaukkojen kautta ulos.

9. Käyttöönotto

Ilmanvaihtojärjestelmän oston yhteydessä on aina sovittava toimittajan kanssa järjestelmän säätämisestä. Ilmanvaihdon asianmukainen käyttöönotto pitää sisällään myös käytönopastuksen.  tilanteissa.

10. Huolto

IV-koneen puhtaus on tarkastettava 3-6 kuukauden välein, ja tarvittaessa puhdistettava tai vaihdettava suodattimet, sekä poistettava muut roskat ja lika. Suodattimet pitäisi vaihtaa/puhdistaa keväisin ja syksyisin, mutta vaihdettava ne on vähintään kerran vuodessa.