Vesi

Arvostamme vettä ja pitkäikäisiä ratkaisuja

Modernit käyttöjärjestelmät rakennamme asiakkaan toivomuksen mukaisesti muovi-, komposiitti- tai kupariputkilla. Toteutamme kustannustehokkaasti uudisrakentamisen, saneeraukseen ja vedenjakeluun liittyvät verkostoratkaisut kunnallisteknisine liittymineen. Haja-asutusalueen jätevesiratkaisujen toteuttamisesta pienpuhdistamoilla, imeytys- ja suodatusjärjestelmillä PVL Oy:llä on pitkä kokemus.

vesi